Šipka
Šipka

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápisům do 1. třídy předchází řada informativních akcí, které pořádá kolegium waldorfských tříd ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Liberec (WIL) během zimních a jarních měsíců.

Naší snahou je co nejvíce přiblížit specifika waldorfské pedagogiky a chod waldorfských tříd rodičům tak, aby pak rodiče mohli učinit nejlepší rozhodnutí o zápisu svých dětí do waldorfských tříd.

 

 

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:

 

  • Den otevřených dveří bude probíhat v lednu nebo únoru, podle aktuální covid situace. Součástí programu je prohlídka školy, představení waldorfských tříd a diskuze s kolegiem, rodiči a WIL.

 

  • Setkávání předškoláčků - jedná se o několik setkání, která budou v lednu a únoru, podle aktuální covid situace. Děti se budou moci seznámit s waldorfským přístupem ke vzdělání, poznají tak i své budoucí spolužáky a waldorfského učitele. Náplň hodin se bude tématicky lišit, zpravidla si však děti něco společně vyrobí, zazpívají si nebo se naučí nová rozpočítadla, bude prostor na pohádku či povídání nebo také na tělesná cvičení. Setkávání je určeno dětem bez rodičů. Pro rodiče bude v rámci setkávání připraveno několik tématických besed s našimi třídními učiteli např. školní zralost, co znamená škola po waldorfsku.

 

  • Zážitkový den bude probíhat v lednu nebo únoru podle aktuální covid situace. Pod vedením kvalifikované waldorfské pedagožky Ivy Bečvářové si na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se děti ve waldorfské škole učí, jak probíhá epocha, jakým způsobem se děti vítají, jak prochází učivem českého jazyka, matematiky a dalších předmětů, nakreslíte si formy, užijete si rytmickou část. Vlastním prožitkem tak budete moci posoudit, zda-li Vám a Vašemu dítěti bude tento pedagogický směr vyhovat.

 

Termíny jednotlivých akcí a další podrobnosti naleznete v kalendáři akcí a aktualitách. Budeme se tento školní rok být maximálně flexibilní a termíny budeme přizpůsobovat aktuální covid situaci tak, abychom mohli všechny akce související s zápisy uskutečnit v co nejhojnějším počtu účastníků.

 

Předzápisový pohovor

Samotnému zápisu předchází tzv. předzápisové pohovory. Předzápisový pohovor trvá zhruba 40 minut a je nutné se na něj včas přihlásit. Během pohovoru se zjišťuje zralost dítěte, kterému se věnuje paní učitelka. Současně v jiné místnosti probíhá dotazovaný pohovor s rodiči. U pohovorů je přítomna také lékařka, která se zaměřuje na vývoj dítěte. Ideálně jsou k zápisu potřeba oba rodiče.
K předzápisovým pohovorům je nutné s sebou vzít fotografii dítěte, jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce a pokud dítě má, tak i zprávu s diagnózou a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.
Přestupy z jiných tříd budou řešeny individuálně s vyučujícím dané třídy. Pro více informací prosím napište na info@waldorfsketridyliberec.cz.
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí žáka do waldorfské třídy dostanou rodiče do 14 dnů od proběhnutých pohovorů na uvedené emaily. V případě přijetí je ještě nutné projít oficiálním zápisem.
Oficiální zápis pak probíhá na Základní škole, Liberec, Kaplického 384 p.o. v termínech vyhlášených panem ředitelem. Zde se zapisují jen ti rodiče, jejichž děti byly do waldorfských tříd přijaty na základě předzápisových pohovorů.
Termíny předzápisových pohovorů a zápisů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách v kalendáři akcí a aktualitách, případně na Facebooku waldorfských tříd Liberec a na webových stránkách ZŠ Kaplického (http://www.zs-kaplickeho.cz/).

Samotnému zápisu předchází tzv. předzápisové pohovory. Předzápisový pohovor trvá zhruba 40 minut a je nutné se na něj včas přihlásit. Během pohovoru se zjišťuje zralost dítěte, kterému se věnuje paní učitelka. Současně v jiné místnosti probíhá dotazovaný pohovor s rodiči. U pohovorů může být přítomna také lékařka, která se zaměřuje na vývoj dítěte. Ideálně jsou k zápisu potřeba oba rodiče.


K předzápisovým pohovorům je nutné s sebou vzít fotografii dítěte, jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce a pokud dítě má, tak i zprávu s diagnózou a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.


Přestupy z jiných tříd budou řešeny individuálně s vyučujícím dané třídy. Pro více informací prosím napište na info@waldorfsketridyliberec.cz.


Doporučení k zápisům do waldorfské třídy dostanou rodiče do 14 dnů od proběhnutých předzápisových pohovorů na uvedené emaily.


Oficiální zápis pak probíhá na Základní škole, Liberec, Kaplického 384 p.o. v termínech vyhlášených panem ředitelem, zveřejněny jsou na webových stránkách ZŠ Kaplického.


Termíny předzápisových pohovorů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách v kalendáři akcí a aktualitách, případně na facebookovém profilu waldorfských tříd Liberec.

 

Kritéria pro přijetí do 1. waldorfské třídy ZŠ Kaplického pro školní rok 2020/2021 najdete zde.


Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q