Šipka
Šipka

Zaměstnání

Zaměstnání

 

Waldorfské třídy v Liberci hledají nové kolegy, kteří by se chtěli spolupodílet na utváření organismu naší mladé školy:

  • třídního učitele do první třídy
  • suplujícího učitele


Jsme tým lidí, kteří hledají cesty, jak učit a vychovávat co možná nejlépe. Společně utváříme školu, ve které žijí spokojené a naplněné děti, obklopené uměním, vědou a smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme společenství, kde se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému umění, hudbě i pohybu.

Víme, že před každým JAK (učit a vychovávat) musí být nějaké PROČ. Opíráme se o humanistickou tradici evropské filosofie a vědy, vnímající člověka jako nerozdílnou jednotu tří zcela odlišných vrstev: tělesnosti, duševnosti (pudy, pocity, city, představy a vzpomínky) a duchovnosti (objektivní zákonitosti ve světě i ve vedení vlastního života). Z těchto tří vrstev pocházejí potřeby, které jako lidé máme. Musíme o nich vědět, abychom se mohli starat o jejich naplnění. Na těchto třech rovinách se také odehrává lidský vývoj a vzdělávání; musíme jim rozumět, abychom mohli dobře učit a vývoj dětí podporovat.

Naším cílem je zdravý, tvůrčí, autonomní člověk, rozumějící sobě samému i světu kolem sebe, který do mezilidských vztahů a práce vnáší smysl, tvořivost, poctivost, respekt a laskavost. K tomuto ideálu lidství jsme stále jen na cestě. Po této cestě chceme děti vést a víme, že je můžeme dovést jen tak daleko, kam až jsme sami došli. Víme, že se musíme sami rádi učit a sami se vyvíjet.

Nejsme na to sami: jsme součástí českého i mezinárodního společenství waldorfských škol, máme vždy na dosah zkušené kolegy a ochotné mentory.

Pokud je vám tento přístup blízký, ozvěte se nám. Najdete u nás prostor pro seberealizaci, v němž pak práce není povinností, ale tvořivým a smysluplným posláním. Životopisy a motivační dopisy zasílejte na: info@waldorfsketridyliberec.cz, případně volejte 771 176 887.

 

Datum zveřejnění inzerátu: 2. 12. 2019

Upraveno dne 2.10. 2020

 


Inzerat.pdf
Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q