Šipka
Šipka

Vznik

Vznik školy
První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech
členů spolku Wrabec Liberec.

První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech členů spolku Wrabec Liberec.

 

 

 

 

 

 

Mimo jiné to bylo roční domácí vzdělávání prvňáčků ve Světlé pod Ještědem, dále pak nespočet přednášek, kurzů, výstav a seminářů. Založení napomohlo také již 5 let probíhající pravidelné cvičení eurytmie či společné čtení knih Rudolfa Steinera. Poslední šťastnou kapkou do našeho vínku byla podpora našich snah Městem Liberec, zvláště pak panem náměstkem Ivanem Langrem, a plná důvěra pana ředitele ZŠ Kaplického Pavla Zeronika.

Nyní přebírají péči o třídy sami rodiče a kolegium učitelů, kteří spolu s dětmi tvoří 3 pevné pilíře waldorfské školy.

 

 

Tento „malý“ zázrak – státní waldorfské třídy se budeme snažit utvářet co nejsvědomitěji,
s citem pro krásu a na základě jasných myšlenek, neboť:
„ Myslím – li světlo, svítí má duše,
svítí – li má duše, září Země jako hvězda,
září – li Země jako hvězda, stávám se úplným člověkem.“ R. S.
Za kolegium učitelů Tereza Hrůzová, 3. 11. 2017

Tento „malý“ zázrak – státní waldorfské třídy se budeme snažit utvářet co nejsvědomitěji, s citem pro krásu a na základě jasných myšlenek, neboť:

 

„ Myslím-li světlo, svítí má duše, svítí-li má duše, září Země jako hvězda, září-li Země jako hvězda, stávám se úplným člověkem.“ R. S.

 

Za kolegium učitelů Tereza Hrůzová, 3. 11. 2017

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q