Šipka
Šipka

Stravování

Stravování

Obědy pro Waldorfské třídy jsou zajištěn v Menze TUL. Z kapacitních důvodů mají žáci Waldorfských tříd možnost vybírat ze dvou možných jídel.

 

Obědy – placení:


  • VS má každé dítě své, pokud tak není – kontaktujte nás (druzinawaldorf@seznam.cz).
  • Číslo účtu: 5470642/0800
  • Částka: 27,- / oběd / dítě. Měsíčně 570,-.
  • Doporučenízadat trvalý příkaz na částku cca 570,- (vratky se posílají v 1 týden v červenci).
  • Odhlášky/Přihlašování obědů - možné vždy (min.) 1 pracovní den předem do 13:00.
  • Nemoc strávníka – oběd pouze v první den nemoci, ostatní dny je potřeba odhlásit.
  • Výdej obědů – od 12:00 do 15:00 (viz. otevírací doba Menzy TUL)

 

V případě dotazů ohledně plateb se prosím obracejte přímo na družinu, druzina@waldorfsketridyliberec.cz.

 

 


 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q