Šipka
Šipka

Projekty

Projekty

Waldorfské třídy ve spolupráci se Spolkem Waldorfská iniciativa Liberec pořádají během školního roku různé akce. Jsou to zejména:

 

  • Slavnosti (Michaelská, Svatomartinská, Jánská, …)
  • Adventní nebo velikonoční jarmarky (kulturní představení, prodejní stánky dětí, rodičů a přátel školy)
  • Odborné přednášky a zážitkové dny pro rodiče i laickou veřejnost

 

Na některé z uvedených akcí se díky úsilí stávajících členů spolku občas daří získat finanční podporu z veřejných prostředků (granty, dotace).

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q