Šipka
Šipka

Podpořte nás

Podpořte nás

Jako každá jiná státní škola jsme při svém rozvoji omezení prostředky poskytovaných státem a městem k zajištění základních potřeb školy. Waldorfská škola však potřebuje k vybavení svých tříd a dalších prostor více, aby mohla rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro své žáky. Do značné míry jsme tedy odkázáni na podporu rodičů a přátel školy, a to tím spíše, že waldorfské třídy v Liberci nově vznikají a nemají za sebou mnohaletou ustálenou historii jako je tomu např. v Semilech.

 


 

Velmi rádi uvítáme podporu v naší činnosti a pokud nás budete chtít podpořit, zde je seznam věcí, které waldorfské třídy v současné době nejvíce potřebují:

Finanční příspěvky v jakékoliv výši je možné poslat na účet Spolku 2900585023/2010 u Fio banky

 

Materiál na vybavení prvních tříd:

  • Potřeby na vymalování místnosti
  • Vybavení třídy a družiny: židle, skříně, příborníky, police, věšáky, stoly, obrazy, stolky, koberec, truhly, košíky a koše z přírodních materiálů… (zde prosíme o konzultace, jelikož se jedná o vybavení, které by mělo k sobě ladit a rozměrově se vejít do místnosti)
  • Vybavení do družiny – stolní hry, pomůcky na tvoření všeho druhu, zejména přírodní materiály (vlna, látky, dřevo, barvy, korálky, řezbářské nože, …), papírenské potřeby (papíry velké, malé, bílé, barevné, akvarelové, akvarelové barvy …), sportovní pomůcky (míče, švihadla, …), hudební nástroje, kvalitní knihy, encyklopedie, hračky (vláčky, panenky, …),
  • Různé materiály k případné výrobě vybavení – dřevo, háčky, šrouby, nářadí

 

Nemateriální dary:

  • vstupy do divadla, muzeí, dílen
  • tisk letáčků na propagaci školy a jejich aktivit
  • pomoc při pracích v budově školy
  • pomoc osoby znalé čerpání finančních dotací, psaní projektů, získávání grantů či fundraisingu

 

Na veškeré dary vystavujeme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru a je možné je odečítat od základu daně z příjmů (u fyzických osob od 1000 Kč, u právnických od 2000 Kč). U fyzických osob lze odečíst částky v hodnotě alespoň 1000 Kč za rok, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Právnické osoby mohou odečíst hodnotu daru, pokud činí alespoň 2000 Kč za zdaňovací období. V úhrnu lze za zdaňovací období odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 

Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí a děkujeme za něj. Všechny dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich žáků.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na info@waldorfsketridyliberec.cz

 


Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q