Šipka
Šipka

Kruhy

Kruhy

Kruhy jsou pracovní skupiny zaměřené na určitou oblast rozvíjející školu. Kruhy tvoří dobrovolníci z řad rodičů, učitelů či přátel školy, mohou to být odborníci nebo také nadšenci se zájmem něco změnit k lepšímu. Stávající kruhy jsou otevřené novým členům, stejně tak mohou být otevřené kruhy nové. Kruhy jsou v tuto chvíli neoficiálním subjektem a vznikají podle aktuálních potřeb školy. V současné době fungují tyto kruhy:

 

 

Kruh slavností - pomáhá spolku organizovat slavnosti

 

Kruh kroužků a volnočasových aktivit - zajištuje organizaci kroužků v rámci školní družiny a klubu

 

Kruh propagace a webových stránek - pomáhá vést agendu PR, správu webových stánek, facebook

 

Kruh budovy pro waldorfské třídy - hledá cesty jak podpořit snahu ZŠ Kaplického a Magistrátu města Liberce v nalezení vhodného řešení "budova pro Waldorf"

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q