Šipka
Šipka

Kolegium

Kolegium

Waldorfská škola je tvořena z učitelů, dětí, rodičů, z budovy i z náplně výuky v jednotlivých třídách. Toto všechno se vzájemně ovlivňuje a podporuje. Kolegium má za cíl směřovat všechno toto dění ve waldorfské škole k zájmům duchovním, které jsou v denním životě snášeny na zem. Společná práce na kolegiu vede k projasnění našich vlastních činností, které ve svých třídách praktikujeme. Kolegium velmi napomáhá také řešení různých problémů. Mohou to být problémy s konkrétními jednotlivými dětmi – k tomu je určen rozhovor o dítěti, nebo i řešení denních problémů. Společné setkání všech zúčastněných kolegia dokáže vytvořit širší náhled na každodenní problémy. Většinou tímto probíráním problému na kolegiu se začne následně velmi brzy objevovat cesta k řešení. Kolegium posiluje učitele v jejich činnosti a působí tak intenzivně na „bytost školy“. Duchovní cíle, které kolegium následuje, vycházejí ze základů antroposofie. Sbližování se s těmito výšinami se děje buď společnou četbou různých textů a jejich rozborem, eurytmií, či jinou uměleckou tvorbou – hudbou, výtvarným uměním, prací s hlínou apod.

 

Kolegium se schází každý týden ve čtvrtek. Účastní se ho všichni třídní i odborní učitelé, zástupce družiny a dobrovolně také asistenti či pan ředitel.


 

 

 

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q