V úctě přijmout, v lásce vychovat,

ve svobodě propustit

Waldorfské třídy liberec

První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech členů spolku Wrabec Liberec. Mimo jiné to bylo roční domácí vzdělávání prvňáčků ve Světlé pod Ještědem, dále pak nespočet přednášek, kurzů, výstav a seminářů.
VIDEO NA ČT VÍCE O NÁS
Co se u nás děje
11
11
Pokud bude aktuální covid situace příznivá, rádi bychom Vás pozvali na Adventní ...
11
11
Pokud bude aktuální covid situace příznívá, rádi bychom Vás pozvali na Martinsko...
15
10
Jan Slavík nás provede obdobím 9. roku života dítěte tzv. Rubikonem. PŘEDNÁŠKA ...
06
10
Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, dne...
Principy waldorfské pedagogiky
 • Tvořím, poznávám a rostu - proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžikuprožitém ve škole.
 • Spolupráce je více než soutěž - proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
 • Nedělám-li chyby, nedělám nic - tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
 • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner - chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
 • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče - smysluplnost pedagogicképráce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.
šipka

Waldorf 100
Podívejte se na video publikované k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy.

Slavnostní otevření Waldorfské třídy
v Liberci
Podívejte se jak vypadalo slavnostní otevření Waldorsfké třídy v Liberci.
Proč Waldorf?
Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA (www.marinwaldorf.org) pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.


 • Když se dcerky někdo ptá, co se už ve škole učí, odpovídá: "...my si tam spíš hrajeme, zpíváme a říkáme pohádky ..." . Přitom si doma vymýšlí početní úlohy, zpívá anglicky a německy a píše tiskacím vánoční přání babičce na Moravu.... a to je to, co se mi na tom nejvíc líbí.

  maminka Jana
 • Jsem nesmírně ráda, že se moje dcera může vzdělávat a rozvíjet ve waldorfské škole. Je tam šťastná. Školu vnímám jako společenství, které se snaží rozvíjet děti nejen v intelektuální, ale i v umělecké oblasti, děti se učí zodpovědnosti, porozumění a rozvíjí empatii. Myslím, že budou lépe připraveni pro život, aby ho prožili naplněni spokojeností.

  maminka Jana
 • Začala epocha matematiky a syn si ji přirozeně nosí domů. Takže koláč dělí na čtyři čtvrtiny, ne na blíže neurčené kousky jako dřív, počítá, násobí a dělí najednou úplně všechno.

  maminka Anna
 • S výběrem této školy jsme nesmírně spokojení my rodiče i dcera. Je skvělé pozorovat, jak chodí ze školy šťastná. Mnoho informací o vyučování se od ní sice nedozvíme, ale vidíme jak si užívá nabytých znalostí a neustále si je s radostí sama opakuje nebo se dokonce pochlubí sestřenkám.

  maminka Nikola
 • Syn přišel ze školy nadšený, že se učili háčkovat na prstech. Dopadlo to tak, že jsme celé odpoledne háčkovali všichni.  U toho však jeho nadšení neskončilo. V noci se vzbudil, aby mohl ve své rozdělané práci pokračovat a ráno, ač jindy je velmi těžké ho dostat z postele, o šesté hodině svítil lampičkou a k mému překvapení háčkoval :)

  maminka Katka
 • Jonášek mi nadšeně hned za branou školy hlásí, ze má domácí úkol! Doma si cvičí sám psaní čísel a domácí úkol dělá sám od sebe a bez pomoci. Někdy nám zase s nadšením recituje říkanky, které se ve škole naučil.. zdá se, že ho to ve škole moc baví :-)

  Zuzka, maminka Jonáše
 • Dcera s radostí a sama přirozeně pokračuje v učení i doma. Je krásné s ní sdílet její nadšení. Být součástí školních akcí nám dává možnost společně prožívat její první třídu.

  Václav, tatínek
Spolupracujeme
Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.
 
Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q