Šipka
Šipka

Děkujeme

Děkujeme
Zde postupně doplňujeme seznam všech, kterým chceme poděkovat za přízeň a podporu, všech dárců, poskytovatelů grantů, dobrovolníků...

Nyní děkujeme především rodičům, kteří svými nemalými finančními dary i velkou vlastní účastí na přestavbě ZŠ Gollova a "zabydlení se" na krátkou dobu na TUL umožnili a zajistili dětem velmi láskyplné prostředí, ve kterém se díky přírodním materiálům mohou kreativně rozvíjet.

 

Děkujeme také městu Liberec, jmenovitě panu náměstkovi Ivanu Langrovi, který svou aktivitou pomohl vzniku státních waldorfských tříd v Liberci.

 

Děkujeme panu řediteli ZŠ Kaplického Pavlu Zeronikovi, že je aktivním panem ředitelem našeho odloučeného pracoviště.

 

Děkujeme Tomáši Zuzákovi a Dušanu Pleštilovi, že otevřeli svými waldorfskými semináři oči, uši, mysl i srdce svých absolventů a pomohli tak ke vzniku této školy, neboť učitelé našich tříd jsou jejich žáci.

 

Děkujeme panu Mojmíru Poláčkovi za velkou podporu při vzniku první waldorfské třídy v Liberci.

 

Děkujeme městu Liberec za poskytnutí grantu na pořádání slavností pro veřejnost v roce 2017 – Jánská slavnost, Michaelská slavnost, Adventní spirála.

 

Děkujeme panu Janu Korytáři, který finančně přispěl na vybavení družiny a na činnosti spolku.

 

Děkujeme panu Marku Vodičkovi a jeho dílně Mavlnka za krásnou tvořivou spolupráci při víkendových workshopech výroby lavic do prvních tříd.

 

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q