Šipka
Šipka

Otevřený dopis AWŠ k mimořádným opatřením v souvislosti s Covidem

<
>
Otevřený dopis AWŠ k mimořádným opatřením v souvislosti s Covidem
06 / 10 / 2020

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, dne 29.9.2020 odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu.

 

velmi oceňujeme Vaši snahu postavit se v této nelehké době za to, aby se děti (nejen) ve waldorfských školách mohly vzdělávat v prostředí, které je pro ně rozvíjející, podpůrné a nezastrašující.
I nám v Liberci leží na srdci, aby vládními nařízeními nebyla nepřiměřeně narušena výuka ve waldorfských třídách.

Velmi oceňujeme snahu AWŠ postavit se v této nelehké době za to, aby se děti (nejen) ve waldorfských školách mohly vzdělávat v prostředí, které je pro ně rozvíjející, podpůrné a nezastrašující.

I nám leží na srdci, aby vládními nařízeními nebyla nepřiměřeně narušena výuka ve waldorfských třídách.

Myslíme si, že je třeba dát najevo, že nám sice velmi záleží na právech našich dětí na plnohodnotné vzdělávání, ale zároveň vnímáme jako velmi důležité sdělit, že jsme si vědomi závažnosti celé situace.

Domníváme se, že schopnost nést po dobu nezbytně nutnou přiměřené omezení kvůli ohroženějším skupinám obyvatel, může mít v důsledku i pozitivní vliv na psychosociální rozvoj dětí - a učit je určité pokoře.  Zároveň však je pochopitelně nutné, aby tato omezení byla dětem dobře vysvětlena a aby zasáhla výuku v co nejmenší míře.

 

Otevřený dopis AWŠ předsedovi vlády, minisru školství a ministru zdravotnictví zde.

Pokud bude aktuální covid situace příznivá, rádi bychom Vás pozvali na Adventní spirálu.
Pokud bude aktuální covid situace příznívá, rádi bychom Vás pozvali na Martinskou slavnost, která se...
Jan Slavík nás provede obdobím 9. roku života dítěte tzv. Rubikonem. PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA z důvodů Cov...
Odpolední setkání rodičů zrušeno!
Na svatého Jána otvírá se létu brána.
Stanovisko k situaci dětí a dospívajících v čase pandemie koronaviru ....
Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště budova E, TUL v Liberci, Studentská 1292/4, Liberec - Staré město
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q